Direct contact

De Cliëntenraad

Deva Zorg heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad is een adviesraad bestaande uit een aantal cliënten van de organisatie, een voorzitter en een secretaris. Zij behartigen de belangen van de cliënten. Meedenken en meepraten gebeurt in de cliëntenraad. Omdat sommige cliënten moeilijk hun mening kunnen geven kunnen ook verwanten in de cliëntenraad zitting nemen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur, raadpleegt en adviseert de zorgvragers vanuit het perspectief van de zorgvrager zelf en zijn of haar ervaringen. Op deze manier kunnen de cliënten hun mening geven over de organisatie en de invulling van de ondersteuning die ze wensen. Denk daarbij aan zaken als medezeggenschap bij de totstandkoming van beleid, zoals over de zorgverlening of advies naar aanleiding van veranderingen in de organisatie van zorg. De Cliëntenraad is voor onze organisatie als geheel van grote waarde!

Activiteiten van de Cliëntenraad

Het verstevigen en handhaven van de rechtspositie van de cliënt; Het beoordelen van de dienstverlening door de instelling in het algemeen en op onderdelen; Het voeren van overleg met de Raad van Bestuur volgens de gemaakte afspraken; Het onderhouden van contacten met de cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten. Heeft u klachten, vragen of ideeën laat het ons weten zodat wij samen verder komen. Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken? U kunt de cliëntenraad bereiken via het contactformulier. Uw bericht kunt u richten ter attentie van de voorzitter van de cliëntenraad. De cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse, meld je aan via het contactformulier. Uw bericht kunt u richten ter attentie van de voorzitter van de cliëntenraad.

Meer informatie of direct een afspraak maken?

Weten wat Deva Zorg voor u kan betekenen of wilt u meer informatie over Deva Zorg? Neem dan contact met ons op.

Devazorg Almelo

Devazorg Enschede

Begeleiding

Dagbesteding

Kind & Jeugd

Mantelzorg

Hulp in de
huishouding