Direct contact

Klachten procedure

Deva Zorg staat voor goede zorg! Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorgverlening. Meestal kan een gesprek met de betreffende medewerker, de eerste verantwoordelijke of de leidinggevende een oplossing bieden. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Anderen die een klacht kunnen indienen zijn: uw vertegenwoordiger, uw gemachtigde, uw zaakwaarnemer en uw nabestaanden.

Een klacht indienen bij Deva zelf

Signalen, wensen en klachten van klanten kunnen we gebruiken om ons werk en aanbod steeds weer te verbeteren en aan te passen aan veranderende klantwensen.

De wijze waarop Deva met klachten omgaat is vastgelegd in ons klachtenreglement. Dit reglement kunt u hier downloaden of zenden wij u kosteloos toe.

Komt u er met de direct betrokkene of diens leidinggevende niet uit of gaat u dit gesprek liever met een ander persoon aan? Dan kunt u een klacht of een melding voor bemiddeling indienen bij een van de vennoten van Deva. Hij/zij begeleidt de verdere afhandeling. Dit kan betekenen dat u samen met hem of haar contact opneemt met de betreffende afdeling of medewerker. Uiteraard gaan we zeer vertrouwelijk met uw klacht om. Voor het indienen van uw klacht kunt u gebruiken maken van het klachtformulier. Dit formulier vindt u in de bijlage. Uiteraard kunt u tijdens kantooruren ook bellen naar 0546 454 645

klachtencommissie

In alle gevallen kunt u uw klacht ook rechtstreeks of in geval uw onvrede blijft voortbestaan voorleggen aan onze onafhankelijke klachtencommissie via het Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Het adres van deze commissie is:

Onafhankelijke klachtencommissie Deva Zorg & Welzijn
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 570
200 WB GORINCHEM

T: 0183 682 829
E: klachten@cbkz.nl

Devazorg Almelo

Devazorg Enschede

Begeleiding

Dagbesteding

Kind & Jeugd

Mantelzorg

Hulp in de
huishouding