Direct contact

De juiste zorg voor iedereen.

Begeleiding

Dagbesteding

Kind & Jeugd

Mantelzorg

Hulp in de huishouding

Begeleiding

Dagbesteding

Kind & Jeugd

Mantelzorg

Hulp in de
huishouding

Zorg moet altijd
beschikbaar zijn

Deva Zorg is in 2009 ontstaan uit de groeiende vraag naar zorg waarbij rekening wordt gehouden met de multiculturele levensbeschouwing, cultuur en taal van de zorgbehoevende door middel van een professionele en specialistische hulpverlening”. Wij houden rekening met de culturele en religieuze wensen van individuele hulpbehoevenden.

Deva Zorg is van mening dat de zorg voor iedereen beschikbaar moet kunnen zijn en dat elk mens over zijn eigen zorgbehoefte/ondersteuning moet kunnen beslissen.

Wij vinden dat zorg beter kan

Deva Zorg is bij u in de buurt

Deva Zorg vindt het belangrijk dat u, of uw kind, zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen in een vertrouwde omgeving. Wij werken samen met u, uw gezin en ieder ander die iets in het hulpverleningsproces kan betekenen. Hierbij stellen wij uw veiligheid voorop. Om dit te kunnen waarborgen bieden wij naast ambulante begeleiding ook variërende dagbesteding op verschillende locaties dicht bij u in de buurt.

Almelo

Enschede

Wat anderen zeggen over Deva Zorg

Deva Zorg is door het Kiwa gecertificeerd te voldoen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en het toepassen daarvan. Dit voldoet aan het HKZ certificatieschema Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Bekijk hier het certificaat

9,54Wij kregen een 9,54 voor cliënttevredenheid

Cliënttevredenheidsonderzoek 2022
uitgevoerd door Zorgfocuz

Devazorg Almelo

Devazorg Enschede

Begeleiding

Dagbesteding

Kind & Jeugd

Mantelzorg

Hulp in de
huishouding