Direct contact

Het opvoeden van kinderen en jongeren naast het werk en andere sociale verplichtingen is dagelijks opnieuw weer een uitdaging. Daarnaast heb je als ouder zeker de handen vol wanneer je kind zorgbehoevend is. Ook komt in de praktijk voor dat ouders/verzorgers onder andere moeite hebben met verschillende, eventueel culturele levensbeschouwingen. Als gevolg hiervan kunnen spanningen in een gezin flink oplopen en verschillende zorg- en hulpvragen ontstaan.

Positieve ontwikkelingen en ontplooiingen van zowel het kind als het gezin

Het team Kind en Jeugd wat onderdeel is van Deva Zorg biedt verschillende methodieken onder andere (intensieve) ambulante begeleiding aan kinderen, jeugdigen en gezinnen met deze zorg- en hulpvragen. Het belangrijkste doel van de geboden ondersteuning/begeleiding is de realisatie van positieve ontwikkelingen en ontplooiingen van zowel het kind als het gezin. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere ondersteuning in het dagelijkse leven en in de opvoeding van uw kind/jeugdige. Daarnaast ziet het team het belang van levensvreugd van het kind, jeugd en gezin in, wat tijdens de begeleidingsmomenten voor ogen wordt genomen door de betrokken gespecialiseerde medewerkers.

Systeemgerichte- en
oplossingsgerichte werkwijze

Het team Kind en Jeugd kenmerkt zich vooral door de systeemgerichte- en oplossingsgerichte werkwijze die veel gehanteerd wordt. Daarnaast is het team erg flexibel en houdt rekening met de knelpunten en mogelijkheden tijdens het hulpverleningsproces. Hierbij kan gedacht worden aan de hulpverlening die waar nodig ingezet kan worden, wat persoons/gezinsafhankelijk is.

Altijd een vertrouwd gezicht
voor het kind of het gezin

Het team Kind en Jeugd streeft ernaar om alle kinderen/jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij en is zich bewust van het feit dat persoonlijke benadering belangrijk is in de zorg. Er worden vaste gespecialiseerde medewerkers gekoppeld aan het kind, jeugdige of gezin, met als doel een vertrouwensband te creëren en een goed hulpverleningsproces te starten en voort te zetten. Daarnaast werkt Deva Zorg vraaggericht en in een multidisciplinaire setting, waarbij veel samenwerking plaatsvindt met onder andere externe specialisten. Indien nodig wordt er dus in samenspraak met het kind/jeugdige en het gezin samenwerkingen aangegaan om de hulpverlening zo optimaal mogelijk te kunnen vormgeven en hiermee de doelen te kunnen behalen.

Wij zijn SKJ registreerd

Deva Zorg onderscheidt zich door ook in de jeugdhulp ondersteuning te bieden die past bij de culturele achtergrond, afkomst, geloof en geaardheid van het kind, jeugd en gezin.

Wij bieden individuele begeleiding, dagbesteding, coaching en zelfstandigheidstrainingen. Onze medewerkers zijn SKJ geregistreerd. SKJ is het kwaliteitsregister voor professionals die op hbo-niveau jeugdhulp bieden.

Zo biedt Deva Zorg ondersteuning

De ondersteuning kan onder andere gericht zijn op de volgende resultaten:

Meer informatie of direct een afspraak maken?

Weten wat Deva Zorg voor u kan betekenen of wilt u meer informatie over Deva Zorg? Neem dan contact met ons op.

Wat anderen zeggen over Deva Zorg

Deva Zorg is door het Kiwa gecertificeerd te voldoen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en het toepassen daarvan. Dit voldoet aan het HKZ certificatieschema Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Bekijk hier het certificaat

9,54Wij kregen een 9,54 voor cliënttevredenheid

Cliënttevredenheidsonderzoek 2022
uitgevoerd door Zorgfocuz

Devazorg Almelo

Devazorg Enschede

Begeleiding

Dagbesteding

Kind & Jeugd

Mantelzorg

Hulp in de
huishouding