Direct contact

Wachttijd en wachtlijst

Wachttijd

Er kan soms sprake zijn van een wachttijd. Onze zorgregelaar helpt u graag bij het vinden van een geschikt alternatief tot het moment dat u de verwachte zorg krijgt. Indien u hiermee akkoord gaat, wordt deze alternatieve zorg ingepland.

Indien niet ingeschat kan worden op welke termijn zorg geleverd kan worden, bestaat de mogelijkheid om u op de wachtlijst te plaatsen. Mocht tijdens de wachtperiode zich een wijziging voordoen in uw situatie, is het van belang dat u dit direct doorgeeft aan uw contactpersoon bij Devazorg. Wij kunnen dan de urgentie eventueel opnieuw bepalen.

Devazorg Almelo

Devazorg Enschede

Begeleiding

Dagbesteding

Kind & Jeugd

Mantelzorg

Hulp in de
huishouding